Home PensioenSparenLenenHypotheek(rente) VermogensopbouwSchadeverzekeringContact

WFT / DVD

De Wet op het financieel toezicht introduceert een nieuw wettelijk kader met regels voor financiële dienstverleners over hoe zich tegenover de consument te gedragen. De Wft legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering.

Ten tweede legt de Wft vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wft geldt voor alle producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van de Wft .

De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hun biedt.

Download hieronder de dienstenwijzer/dienstverleningsdocument van De Excellent Groep Friesland.

Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument


Nieuws

Belastingaangifte

Dit jaar bieden wij u, zoals voorheen, als vaste relatie of als nieuwe relatie, de mogelijkheid om ......

lees verder>>

Bespaar op uw zorgkosten!

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wij ......

lees verder>>

MEER NIEUWS