Home PensioenSparenLenenHypotheek(rente) VermogensopbouwSchadeverzekeringContact

Kinderen gaan langer studeren

In 2007 wordt de leerplicht verlengd van 17 tot 18 jaar. Dit past in het streven van de politiek om jongeren voor de keus te stellen; óf studeren óf werken. Men wil voorkomen dat jongeren te snel gewend raken aan een sociale uitkering. Maar studeren kost geld.

Het collegegeld bedraagt voor het college jaar 2006/2007 € 1.519,00. De kosten van leermiddelen hangen af van de betreffende studie, maar bedragen gemiddeld snel rond de € 600,00 en de kosten van een ziektekostenverzekering (vanaf 18 jaar) zijn rond de € 1.100,00. De verwachting is dat kinderen in de komende jaren langer gaan studeren en de kosten van de studie hoger zullen worden.

Heeft u nog jonge kinderen? Dan kan een studiekostenverzekering een aantrekkelijke manier zijn om deze kosten te financieren.